Notfall
Notfall
Kurse

Mo, 3. – Mo, 21. Juni 2021

Do, 13. Mai 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 13. Mai 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 13. Mai 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 14. Mai 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Mo, 17. Mai 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 18. Mai 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 20. Mai 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 20. Mai 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 20. Mai 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 21. Mai 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Di, 25. Mai 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 27. Mai 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 27. Mai 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 27. Mai 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 28. Mai 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Sa, 29. Mai 2021, 0.00 – 23.59 Uhr

So, 30. Mai 2021, 0.00 – 23.59 Uhr

Mo, 31. Mai 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 1. Juni 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 3. Juni 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 3. Juni 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 3. Juni 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 4. Juni 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Sa, 5. Juni 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

Sa, 5. Juni 2021, 9.00 – 17.00 Uhr

Mo, 7. Juni 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 8. Juni 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Di, 8. Juni 2021, 19.00 – 21.00 Uhr

Do, 10. Juni 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 10. Juni 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 10. Juni 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 11. Juni 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Mo, 14. Juni 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 15. Juni 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 17. Juni 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 17. Juni 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 17. Juni 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 18. Juni 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Sa, 19. Juni 2021, 8.30 – 12.00 Uhr

Sa, 19. Juni 2021, 13.30 – 17.00 Uhr

Mo, 21. Juni 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 22. Juni 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 24. Juni 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 24. Juni 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Do, 24. Juni 2021, 18.00 – 19.00 Uhr

Fr, 25. Juni 2021, 13.30 – 14.15 Uhr

Mo, 28. Juni 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 29. Juni 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 1. Juli 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 1. Juli 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Fr, 2. Juli 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 3. Juli 2021, 0.00 – 23.59 Uhr

Sa, 3. Juli 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

So, 4. Juli 2021, 0.00 – 23.59 Uhr

Mo, 5. – Mo, 6. September 2021

Mo, 5. Juli 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 6. Juli 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 8. Juli 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 8. Juli 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Fr, 9. Juli 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 10. Juli 2021, 9.00 – 17.00 Uhr

Mo, 12. Juli 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 13. Juli 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 15. Juli 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 15. Juli 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Fr, 16. Juli 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 19. Juli 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 20. Juli 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Di, 20. Juli 2021, 19.00 – 21.00 Uhr

Do, 22. Juli 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 22. Juli 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Fr, 23. Juli 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 26. Juli 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Di, 27. Juli 2021, 10.45 – 11.30 Uhr

Do, 29. Juli 2021, 9.30 – 10.30 Uhr

Do, 29. Juli 2021, 14.00 – 15.00 Uhr

Fr, 30. Juli 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 2. August 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 6. August 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 9. August 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 13. August 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 14. August 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

Sa, 14. August 2021, 9.00 – 17.00 Uhr

Mo, 16. August 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 20. August 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 21. August 2021, 8.30 – 12.00 Uhr

Sa, 21. August 2021, 13.30 – 17.00 Uhr

Mo, 23. August 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 27. August 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 30. August 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 3. September 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 4. September 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

Mo, 6. September 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 10. September 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 13. September 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 17. September 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 20. September 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 24. September 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 27. September 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 1. Oktober 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 4. Oktober 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 8. Oktober 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 9. Oktober 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

Mo, 11. Oktober 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 15. Oktober 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 16. Oktober 2021, 8.30 – 12.00 Uhr

Sa, 16. Oktober 2021, 13.30 – 17.00 Uhr

Mo, 18. Oktober 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 22. Oktober 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 25. Oktober 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 29. Oktober 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 1. November 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 5. November 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 6. November 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

Mo, 8. November 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 12. November 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 15. November 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 19. November 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 22. November 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 26. November 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 29. November 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 3. Dezember 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 4. Dezember 2021, 8.00 – 10.00 Uhr

Mo, 6. Dezember 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 10. Dezember 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Mo, 13. Dezember 2021, 18.45 – 19.45 Uhr

Fr, 17. Dezember 2021, 18.30 – 19.45 Uhr

Sa, 18. Dezember 2021, 8.30 – 12.00 Uhr

Sa, 18. Dezember 2021, 13.30 – 17.00 Uhr

Mo, 20. Dezember 2021, 18.45 – 19.45 Uhr