Notfall
Notfall
Mitarbeiter:
Hobi Christian
Dr. med. Christian Hobi
Belegarzt
Departement Chirurgie SVAR
Urologie, operative Urologie
Facharzt FMH für Urologie
spez. operative Urologie
071 353 24 84